Jaká byla Noc kostelů v Chrudimi

Připravili jsme a v pátek 28. května poprvé v naší farnosti prožili „Noc kostelů“. Návrhu programu i organizačního zajištění se ujali členové Pastorační rady. Ovšem bez ochotných spolupracovníků by vše zůstalo jen na papíře. Velmi si ceníme ochoty, obětavosti, nápaditosti i akceschopnosti těch, kteří „Noci kostelů“ vtiskli výslednou podobu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v pátečním květnovém večeru jakoby otevřel svou náruč. Na několik hodin se stal místem prohlídek, přednášek, ukázek, a také zajímavých a často neplánovaných setkání. V chrámovém prostoru jsme registrovali pohyb i zastavení, zaznívala zde slova i velebné tóny varhan, ale přišlo i ztišení. Otevřely se prostory, do kterých běžný návštěvník zpravidla nemá přístup. Jakousi korunou těchto chvil byla závěrečná noční modlitba.

Na kůruKomornější prostředí nabídl kostel svatého Michaela. Zde zpívaly a z duchovní literatury předčítaly maminky z farního společenství. Protože se v tomto kostele slouží každou středu ve východním obřadu, zazněla zde přednáška Dr. Karla Sládka „Východní církve – spiritualita chrámu a liturgie východního ritu“. Po ní mladí z „Hlubokého koření“ zpívali a promítali fotografie. Nakonec také zde zazněla varhanní hudba. Celý program pak vyústil do závěrečné modlitby.

Velmi povzbudivé bylo, že návštěvníci byli za nabízený čas i program vděční a že se nevyskytl žádný incident. Snad nejlepším shrnutím jsou následující řádky, které napsal jeden z účastníků: „Chrudimská Noc kostelů byla výborná, překvapivě nápaditá a vůbec neodpovídala představě nudně nočního, studeného kostela s pár bloudícími zvědavci. Především ta nápaditost bez chvilky nudy a samozřejmě provedení.“

Děkuji ještě jednou všem, kteří letošní „Noc“ připravili a těším se na další podobná obohacující setkání.