Co se děje na faře a v kostele

V přízemí fary se podařilo udělat několik drobnějších úprav, které jsou spíš předzvěstí toho, co bychom chtěli postupně realizovat. Pozvali jsme paní architektku, aby zpracovala malou studii nového farního sálu a sociálního zařízení v přízemí fary. Finančně akce není kryta, ale doufáme, že se ji podaří po etapách i díky vaší pomoci uskutečnit.

V polovině července u fary vyroste lešení, aby se mohla opravit nejvíce porušená místa střechy a římsy. Bohužel nemáme zatím dost prostředků na celý spodní pás střechy, který je v havarijním stavu.

Aby mohla pokračovat velká oprava kostela, musí přijít dotace z Ministerstva kultury. Zatím se tak nestalo, proto se na střeše presbytáře dosud nepracuje.

Pojišťovna vyplatila pojistné plnění škod způsobených sněhem. U kostela vyrostla lešeňová věž. Tesařské práce na poškozené střeše severní boční lodi jsou již hotové. Řemeslníci zde objevili dřevomorku, proto museli napadené prvky vyměnit a místo chemicky ošetřit. Další firma právě v těchto dnech opravuje sněhem poničené nástřešní žlaby. Tato práce je rovněž finančně kryta z pojistného plnění.

Potřeb je mnoho, prostředků málo, přesto neztrácím naději, že vše nutné pro život naší farnosti i v této hmotné rovině postupně zajistíme. Děkuji, že na tyto účely pamatujete. S přáním pěkného léta, dovolených i prázdnin P. Jiří.