SOUTĚŽ – Kostel vzhůru nohama

Soutěžní hra měsíce září

Celá soutěž je pro vás připravena ke stažení zde.PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Soutěže se mohou účastnit děti chrudimské farnosti od 0 do 18 let.
Mladší kategorie: 0 – 9 let
Starší kategorie: 10 – 18 let

Od 1. do 30. září odevzdávejte své odpovědi na adresu Římskokatolické farnosti Arciděkanství Chrudim (Školní nám. 56) nebo odešlete e-mailem na adresu vtipilova@atlas.cz. Nezapomeňte uvést jméno, adresu a věk. Ze správných odpovědí každé kategorie bude vylosován jeden výherce. Výhercům budou předány ceny na dětské bohoslužbě 12. října 2010, popř. zaslány na uvedenou adresu. Nenechte si ujít příležitost získat atraktivní ceny!

CENY PRO VÍTĚZE:
Kategorie mladších dětí: WildLife (DVD stolní hra)
Kategorie starších: Le Havre (stolní hra)ZADÁNÍ HRY:
I. ČÁST – pátrací
První část hry přezkoumá nejen váš talent v oblasti pozorování a pátrání, ale také prověří váš bystrý úsudek.

II. ČÁST – vzdělávací
Druhá část provětrá Vaše mozkové závity a pomůže Vám načerpat nové znalosti o kostele.

POZNÁMKA:
Mladší účastníci (kategorie 1) mohou využít ve svém pátrání a zjišťování údajů malé pomoci rodičů nebo jiné dospělé osoby.I. ČÁST – PÁTRACÍ
Na fotografiích naleznete detaily předmětů, které jsou k vidění v našem kostele. Některé obrázky jsou však upravené tak, aby nebylo jednoduché odhalit jejich „totožnost“. Vaším úkolem je najít v kostele to, co fotografie představují a zaznamenat svůj objev do odpovědní tabulky (napsat, co na fotografii je, a kde se tento předmět v kostele nachází).

POZNÁMKA:
Presbytář (kněžiště) a sakristii zkoumejte v době, kdy jsou tyto části kostela přístupné.

OBRÁZKY:
Obrázky, stejně jako celé zadání soutěže, stáhněte odtud.II. ČÁST – VĚDOMOSTNÍ
Odpovězte na 4 všetečné otázky, týkající se našeho kostela. Odpovědi Vám pomohou získat informační materiály v předsíni kostela.

KATEGORIE MLADŠÍ:
1. Komu je kostel zasvěcen?
2. Kolik je v hlavní lodi kostela lavic?
3. V čele vedlejší jižní lodi je oltář Nanebevzetí Panny Marie se středovou deskou Nanebevzetí. Kolem jsou 4 boční obrazy. Které události z Mariina života představují?
4. Najdi v kostele alespoň 5 vyobrazení různých zvířat a napiš, kde je možné je spatřit.


KATEGORIE STARŠÍ:
1. Z jakého roku pochází první písemná zmínka o kostele?
2. Jaká je výška kostela u vchodu?
3. Komu patří znak holubice s olivovou větvičkou nad ozdobnými vlysy pilířů?
4. Kterého svatého spodobňuje oltářní obraz v severní lodi kostela (v predele tohoto oltáře je umístěn výklenek s kopií Pražského Jezulátka)?
V odpovědním formuláři vyplňte jméno, příjmení, adresu a věk.

Přejeme hodně zdaru v bádání a pátrání!