Ave Maria, Pán je s Tebou!

Pán, ten, který je, ten jsoucí zde pro nás; Bůh který je blízko, přímo v Mariině povolání a od té chvíle už neustoupí.

Ano, drazí věřící, milí přátelé, ze slunečného svatováclavského času se přesouváme do měsíce října, v němž v památce Panny Marie Růžencové děkujeme za spoluzáchranu od nebezpečí časného nad vnějšími nepřáteli a máme možnost rozjímat nad tajemstvími z Ježíšova života, kontemplovat spolu s Marií Kristovu tvář.

Jan Pavel II. se o modlitbě svatého růžence vyjádřil: „...navázat důvěrný rozhovor s Pannou Marií, mluvit s ní, vyjevovat jí své naděje, svěřovat svá trápení, otevírat jí své srdce, říkat jí, že jsme ochotni přijmout Boží plány, slibovat jí věrnost v každé situaci, zvláště v těch nejtěžších a nejbolestnějších, být si jisti její ochranou a být přesvědčeni, že ona nám vyprosí od svého Syna všechny milosti potřebné k naší spáse.“

Požehnané chvíle s Matkou Marií před Kristovou tváří přeje, žehná a vyprošuje všem v naší farnosti
P. Tomáš.