Ohlédnutí za minipoutí do kostela Povýšení sv. Kříže

Druhá dětská bohoslužba nového školního roku byla tak trochu netradiční. Na setkání se děti připravovaly už předem, a to výrobou svého kříže. Samotnou „minipouť“ jsme zahájili v kostele sv. Kateřiny a poté se, navzdory mírné nepřízni počasí, vydali ke kostelu Povýšení sv. Kříže.

Příležitost podívat se do tohoto malebného a krásně zdobeného kostelíku jsme přijímali všichni s radostí, protože bohoslužby se zde konají jen výjimečně. Někteří z nás zde byli vůbec poprvé. Během mše svaté jsme se mohli dozvědět o původu svátku Povýšení sv. Kříže a také vyslechnout poutavé podobenství o člověku, který utíkal před vlastním stínem. Bláhový muž z vyprávění se nakonec uhnal. Děti pro něj měly dobrou radu a věděly, že by byl ze svého prokletí vysvobozen, kdyby se schoval do stínu stromu. Všichni jsme si mohli odnést domů poučení, že každý z nás se může se svými bolestmi, trápeními a hříchy schovat do stínu kříže a tam najít svůj klid...

Ačkoliv bylo toto putování „jenom“ za humna a cesta dlouhá „jen“ co by kamenem dohodil, rádi jsme ho prožili a obohatilo nás.