Rozloučení s Vojtou a Petrem

Petr Soukal a Vojtěch NovotnýNa první pohled se zdála neděle 5. září úplně stejná, jako jiné týdny. Brzy ale bylo jasné, že tomu tak docela není. Při ranní mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie bylo možno spatřit ženy a muže v pestrobarevných krojích a v průběhu bohoslužby také občerstvit mysl jejich libými zpěvy a hudebním doprovodem...

Za jiných okolností bychom se plně oddali radostné atmosféře doznívajících chrudimských obžínek, ale tentokrát to nešlo. Právě toto ráno nás čekalo smutné loučení. Loučení s dvěma stěží přehlédnutelnými mladými muži – Vojtěchem Novotným a Petrem Soukalem. Ti měli následující den opustit rodnou Chrudim a započít přípravu ke kněžství v Teologickém konviktu v Olomouci... Uplynulo již několik dalších nedělí a určitě si každý z nás na kluky občas vzpomene.

Abychom se dozvěděli, jak se klukům na Hané líbí, rozhodli jsme se udělat s nimi krátký rozhovor.