Co nás čeká v nejbližších týdnech

Roráty
Krásnou součástí adventu jsou roráty. Tradice těchto jitřních mší ke cti Panny Marie, slavených s velkou účastí věřících, začala za Karla IV. a arcibiskup Arnošt z Pardubic docílil, že v našich zemích byla povolena výjimka sloužit roráty nejen o sobotách, ale i v jiné dny v týdnu.

Tyto mariánské bohoslužby odvozují svůj název od vstupního verše „Rorate coeli desuper et nubes pluant justum“ (Rosu dejte nebesa shůry a oblakové deště spravedlivého). Antifona pak pokračuje: „Rozestup se země a vydej Spasitele.“ Jsou to slova toužebného volání proroka Izaiáše. Vláha rosy má zúrodnit lidskou poušť a spravedlnost má padnout na svět jako déšť...

Roráty byly vždy slouženy před rozbřeskem, v symbolickém čase tmy, kdy čekáme a prosíme o světlo – příchod Krista (podle prof. Petra Piťhy: Adventní čas).

Rorátní mše v naší farnosti se budou konat o sobotách od 6:45 v kostele Nanebevzetí Panny Marie (kromě soboty 4. prosince) a ve středy od 6:45 v kostele sv. Kateřiny.

Po posledních sobotních rorátech letošního adventního času (18. prosince) si nenechte ujít snídani na faře.Adventní duchovní obnova
Očekávání je nezbytnou součástí lidského života. Čekání, ke kterému nás vede adventní doba, je čekáním na Pána. Na Pána, který přichází do našeho života teď, jako kdykoliv v minulosti. Na Pána, který je při liturgii uprostřed nás jako ten, který nás svým slovem učí a posiluje, který nás shromažďuje, odpouští nám, sytí nás. Jde s námi a jde před námi. Je uprostřed nás a na jeho poslední příchod čekáme. Je tím, bez koho nikdy nechceme být. A on nechce být bez nás – chce, abychom byli tam, kde je on. Tedy u Otce (podle P. Aleše Opatrného).

Dobou plodného čekání na Pána a otevření svého srdce pro setkání s Ním nám může být i adventní duchovní obnova, která proběhne ve dnech 3. – 5. prosince pod vedením P. ThLic. Martina Sedloně, OMI.Setkání se sv. Mikulášem
Už se těšíte na tradiční pohádkové odpoledne a setkání se sv. Mikulášem? Tak vězte, že už se připravuje představení zbrusu nové pohádky z dílny Petra Soukala ml. „Sněhulka“ a pozvánka sv. Mikuláši do Chrudimě už také byla odeslána. Proto neváhejte a přijďte v neděli 5. prosince v 15:00 do klubovny.Vánoční zpívání u jesliček
Ještě než nastane Štědrý večer, přijďte do chrámu Páně načerpat k jesličkám vánoční atmosféru a naslouchat zpěvům vánočních koled.