IKD („I K vám Domů život diecéze“) – netradiční dárek pod stromeček

Vážení a milí z královéhradecké diecéze, bratři a sestry,

píši Vám tento dopis jako poděkování za vzájemnou prohlubující se spolupráci a chci tuto příležitost využít i jako prosbu o podporu v našem úsilí o vytváření diecézního společenství. Cest, jak diecézi utvářet a formovat, je mnoho. Jednou z cest, kterou zajisté potřebujeme, je i cesta vzájemné informovanosti, abychom o sobě věděli, abychom mohli společně diskutovat a povzbuzovat se. Pro podporu tohoto založil otec arcibiskup Karel na začátku 90. let diecézní časopis IKD. V loňském roce jsme se pokusili tvář IKD změnit, zkvalitnit obsah i zatraktivnit grafickou podobu. Myslím, že mohu s radostí říci, že současný stav odpovídá naší snaze, aby časopis informoval o věcech diecéze čtivým způsobem. A tak bych Vás chtěl moc povzbudit: prosím předplaťte si IKD domů, darujte pod stromeček předplatné formou dárkové poukázky rodinám svých blízkých, svých dětí, povzbuďte své známé a přátele, aby udělali totéž. Ať o sobě víme, ať jsme navzájem informováni a společně formováni jako živé společenství, které roste v dospělé a zralé víře.

Za Vaši podporu mnohokrát děkuji!
V Kristu žehná Josef Kajnek(zkrácený dopis otce biskupa Mons. Josefa Kajneka)