Tříkrálová sbírka 2011

Už po jedenácté se dne 8. ledna 2011 bude v Chrudimi konat další Tříkrálová sbírka, která je v současné době největší sbírkou v České republice, a která se za dobu svého trvání vyprofilovala mezi ostatními sbírkami a stala se tradicí, na níž ostatně navázala. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují. Tato sbírka je jedním z pravidelných zdrojů podpory činnosti všech aktivit Charity České republiky.

V lednu, vždy kolem slavnosti Tří Králů, se stovky koledníků zúčastňují „Tříkrálovky“ a každoročně se k nim přidávají i koledníci v Chrudimi a okolí. Navzdory všemu a všem se výnos této sbírky každým rokem zvyšuje. Vždy si myslíme, že už jsme dosáhli pomyslného „stropu“ a více peněz už není možné vykoledovat, každým rokem jsme však velmi mile překvapeni vlídností a štědrostí dárců a nasazením koledníků, bez kterých by takovou částku nebylo možné vybrat.

Letos jsme z této sbírky pomohli rodinám i jednotlivcům v Chrudimi a okolí, kteří se ocitli v obtížné situaci – 34 000,– Kč; další pomoc směřovala na zemětřesením postiženém Haiti – 29 000,– Kč a do Indie, kde došlo k velkým záplavám a sesuvům půdy – 13 000,– Kč.

O tom, jak byly použity finanční prostředky z charit ČR na pomoc Haiti, nás v říjnu přijely informovat pracovnice Diecézní charity Olomouc, které zároveň připravily pro zdejší gymnázium vzdělávací program o této zemi. Jejich vyprávění, včetně fotek a filmu, bylo o to zajímavější, že jedna z nich, která ovládá domorodý jazyk, pomáhala na Haiti několik dní po zemětřesení organizovat humanitární pomoc.

O použití finančních prostředků pro Indii nás informoval přímo diecézní ředitel RNDr. Stejskal a prezident charity P. Suchár, kteří minulý měsíc navštívili Indii, kde přímo na místě viděli nově postavené domky z peněz, které poskytly charity královéhradecké diecéze.

Z obdržených peněz ještě chrudimská charita zakoupila pro naše pacienty mechanické vozíky, pojízdné WC, pevná chodítka a jako každoročně dofinancováváme z těchto peněz stávající projekty charity. Peníze používáme na energie, nájem, kancelářské potřeby... Podrobné vyúčtování bude jako vždy na nástěnce charity.

„Tříkrálovka“ je sbírka, skrze kterou může charita významně pomáhat všem, kteří se ocitli v nouzi, a to jak u nás, tak i v zahraničí, a která také pomáhá samotným charitám, které se neustále potýkají s nedostatkem finančních prostředků, přežít. Určitě stojí za to se na ní podílet, zažívat tu „nebeskou radost“ a pocit z dobře vykonané práce. Zájemci, kteří by chtěli vykonat dobrý skutek a pomohli nám jak s koledováním, tak s přípravou a pohoštěním pro koledníky se mohou osobně dostavit na charitu, případně zavolat na telefon 469 622 953.

Děkuji, Dana Zelená, Charita Chrudim.