Očekávané novinky v novém roce

Společenství nejen mladých manželů
Setkávání manželů, kteří jsou mladí věkem nebo duchem – nejlépe obojí. Čtení Písma, zpěv, sdílení radostí i starostí rodinného života. To vše propojeno modlitbou.

Senior klub
Společné setkávání těch, kteří již mají něco za sebou, ale zdaleka ne všechno! Modlitba, sdílení, povídání. Na vašich modlitbách stojí svět.

Spolčo mládeže
Každých 14 dní v pátek v 19 hod. na faře. Rádi uvítáme nové členy s novými nápady.

Spolčíčko
Každých 14 dní v pátek od 16:30 do 17:30 hod. možnost setkání dětí 1.–5. třídy.

Modlitební společenství živého růžence
viz článek [clanek id="545"]Živý růženec[/clanek]

Fotbálek
Pravidelné sportovní vyžití pro mladší či starší muže.