Poděkování za Tříkrálovou sbírku

FARNÍ CHARITA CHRUDIM DĚKUJE VŠEM KOLEDNÍKŮM A ORGANIZÁTORŮM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2011.

Tříkrálová sbírka 2011

Vybraná částka činila v Chrudimi 120.938,–Kč
V loňském roce byla částka 87.209,–Kč

Celkem Farní charita Chrudim vybrala 506.540,–Kč
V loňském roce to bylo 438.167,–Kč

Z vybrané částky dostane charita Chrudim 65%, které budou použity v souladu se záměrem sbírky – nákup nových zdravotních pomůcek, pomoc sociálně slabým, příspěvek na nákup nového autobusu pro děti v indickém Mansapuru a úhrada provozních nákladů projektů FCH Chrudim.

Zbývajících 35% obdrží Charita ČR a Diecézní charita HK a tento výnos bude použit na režii sbírky (5%) a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

Všem, kteří do sbírky přispěli, upřímné Pán Bůh zaplať.
Farní charita Chrudim