Podzimní farní pouť...

„Všude dobře, doma nejlíp...,“ tak to alespoň říká české přísloví. Jiní ale tvrdí: „Všude dobře, tak proč sedět doma?“ Ať už je to tak či onak, dejte se zlákat poutavou nabídkou vydat se se svou farní rodinou na pouť za hranice všedních dnů, rodného kraje i domovské vlasti. Přidáme-li další známé přísloví, které praví, že „všechny cesty vedou do Říma“, již Vám bude znám cíl našeho putování: podzimní Řím! Cestou do italské metropole zastavíme v Orvietu, starém etruském městě. V Římě navštívíme známé baziliky, katakomby a další zajímavá místa. Při návratu zpět pobudeme v místě působení sv. Františka v Assisi. Každý den bude mše svatá na poutních místech. Ubytování v čtyřlůžkových chatičkách v kempu Castel Fusano.

Termín pouti: 23. září – 1. října 2011
Předpokládaná cena: 7 500,- Kč (ubytování a polopenze), 50-70 euro (kapesné a vstupné)

Přihláška a záloha 3 000,- Kč do konce března.