Nový farní sál – brigády na faře

Jak už jsme publikovali, chceme v přízemí fary vytvořit lepší prostředí pro setkávání a různé farní aktivity. Bylo už řečeno, že svépomoc významně sníží celkový náklad akce.

Proto vás dnes chci poprosit o brigádnickou pomoc. První brigáda na novém farním sále bude v sobotu 22. 1. 2011 od 9:00 hod. Budeme vyklízet prostor bývalé kuchyně, a protože už by měly být osazeny překlady pro nové otvory, bude možné rozebírat zdivo a škrabat cihly. Pokud můžete, přineste si na tyto práce vlastní nářadí.

Další brigády, v případě potřeby, budou ve středu od 16:00 a v sobotu od 9:00 hodin. Nutnost brigád vždy oznámíme při nedělních ohláškách a na farních webových stránkách.

Děkuji za vaši ochotu udělat něco společně pro naši farnost a její život.