Nemocným

Tíživou skutečností lidského údělu je nemoc. Nemocní potřebují naši pozornost a péči. Církev má na paměti nemocné stále. Každoročně se slaví světový den nemocných 11. února, kdy si církev připomíná památku Panny Marie Lurdské. Papež Benedikt XVI. napsal k tomuto dni poselství, ve kterém obrací náš pohled ke Kristu: „Jeho ranami jste uzdraveni.“ (1 Pt 2,24) Papež zdůrazňuje, že pokud je každý člověk naším bratrem, o to víc by měl být ten nejslabší, trpící a člověk vyžadující péči středem naší pozornosti, aby se nikdo necítil zapomenutý nebo vyloučený na okraj.

S otcem Tomášem nám leží na srdci nemocní naší farnosti. Rádi navštěvujeme potřebné, abychom udělili svátosti, modlili se a povzbudili. O mnoha z vás však nevíme. Nebojte se nám vzkázat, rádi k vám přijdeme! Nečekáme žádné pohoštění, chceme vám především posloužit. Blížící se postní doba bude vzácnou příležitostí k takovým setkáním. Těšíme se na vzájemné společenství, vždyť na vašich modlitbách a obětech do velké míry stojí naše farní společenství.

O památce Panny Marie Lurdské v pátek 11. února proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté v 18.00 společné udílení svátosti nemocných. Před bohoslužbou bude příležitost ke svátosti smíření, která je potřebnou přípravou pro plodné přijetí svátostné posily.

Svátost nemocných může přijmout každý, kdo má dlouhodobé zdravotní obtíže nebo se náhle zhoršil jeho zdravotní stav nebo ho čeká operace nebo jeho věk už s sebou nese každodenní zdravotní zátěž.

Srdečně vás zveme k Tomu, jehož ranami jsme uzdraveni.