Nástěnka 2009 - Vánoce

Kdy jsou Vánoce

Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a v něm bratry – ten den jsou Vánoce.

Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud podat ruku tomu, kdo tě urazil – toto vnuknutí jsou Vánoce.

Když v kostele, doma nebo na pracovišti cítíš nutnost zamyslet se nad tím, jak se chováš k Bohu, k rodině a k druhým – ten okamžik jsou Vánoce.

Když se setkáš s člověkem, kterému je třeba pomoci, a uděláš to – ten okamžik jsou Vánoce.

Když začneš sloužit tomu, kdo nikoho nemá, komu selhává hlas a nemá už sílu – ty hodiny jsou Vánoce.

Když vychováváš své děti, aby se zřekly zbytečných a drahých hraček, abyste mohli pomoci tomu, kdo je v nouzi – tento postoj jsou Vánoce.

Když jsi ochoten darovat sebe Pánu, který trpí v lidech chudých, nemocných a opuštěných, pak jásej radostí – žiješ Vánoce.

Jsi-li však vůči tomuto světu lhostejný a myslíš jen na své zájmy, Vánoce od Tebe odešly, i kdyby bylo 25. prosince. Není-li ve Tvém srdci místo pro Ježíše, nenarodí se v něm. Marie a Josef musí hledat místo jinde, ale kde?