Nástěnka 2010 - Kněz se prostě nezavděčí

Když je jeho kázání o pár minut delší než obvykle: "Je únavný."
Když je krátké: "Nedal si s ním práci."

Když mluví hlasitě: "Jeden by z něho ohluchl."
Když mluví středně silně: "Člověk nerozumí ani slovu."

Když není doma: "Pořád někde lítá."
Když je doma: "Je pecivál."

Když navštěvuje své farníky: "Nikdy není doma k zastižení."
Když je na faře: "Nikdy za nikým ani nezajde."

Když mluví o penězích: "Trochu moc si na ně potrpí."
Když o nich nemluví: "Nikdo neví, co s nimi dělá."

Když je dobrý organizátor: "Dělá trochu moc věcí najednou."
Když není: "Farnost je mrtvá."

Když dlouho zpovídá: "Je moc zvědavý."
Když zpovídá krátce: "Nechce nikomu naslouchat."

Když jeho mše začíná včas. "Hodinky mu jdou dopředu."
Když začne o minutu později: "Nikdy nezačíná včas."

Když je mladý: "Nemá žádné zkušenosti."
Když je starý: "Měl by jít do důchodu."

A když zemře: "Nikdo ho nikdy nemůže nahradit."


No nic! Mohlo by to dopadnout i hůř.
Mohlo by se to stát biskupovi!

Ukázka z knihy J. Feenana: Bůh ukrytý v příbězích. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství.