Nástěnka 2011 - Manželství

Co musí manželé

Manželé musí mít dobrou hlavu,
protože ji často ztratí.

Manželé musí mít dobré zuby,
protože musí často ledacos překousnout.

Manželé musí mít dobrý hřbet,
protože toho musí často hodně unést.

Manželé musí mít dobrý žaludek,
protože musí často strávit tvrdá sousta.

Manželé musí mít dobré nohy,
protože je často tlačí bota hned na mnoha místech.

Jedním slovem:
Trpělivost patří ke hlavní výzbroji, kterou si manželé nesmí zapomenout vzít s sebou na společnou životní tůru.

(Abraham a Santa Clara, 1644-1709)


Manželská blahoslavenství

Blahoslavení jste vy manželé, kteří jste svůj život postavili na Bohu, své manželství jste přijali jako dar i službu sobě navzájem a v tomto postoji vytváříte prostředí lásky, v němž mohou vyrůstat vaše děti.

Blahoslavení jste vy, kteří jste sobecky neodmítli děti a v důvěře jste v nich přijali Boží dar. Stejně tak i vy, kteří jste přijali cizí děti a staráte se o ně jako o vlastní.

Blahoslavení jste vy, kteří jste starost o váš vzájemný vztah, o vaši rodinu a o výchovu dětí nepostavili až za své zaměstnání a záliby.

Blahoslavení jste vy, kteří si dokážete odpouštět i těžká provinění a začínat znovu, protože právě tím jste znamením milosrdného Boha.

Blahoslavení jste vy, kteří jste lásku neoddělili od odpovědnosti a zůstáváte si věrni, protože právě tím svědčíte o absolutní věrnosti Boží.

Blahoslavení jste vy, kteří jako nejsnazší východisko z těžkostí a krizí, které ke každému manželství patří, nevidíte v rozchodu.

Blahoslavení jste vy, kteří jste se neuzavřeli sami sobě, ale jste zdravě otevřeni vůči světu okolo vás.

Blahoslavení jste, když se vám kvůli zachování vašeho manželského slibu budou ostatní posmívat a považovat vás za hlupáky. Nebojte se. Vaši odměnu vám nikdo nevezme.

(Rodinný život 3/2010)


Deset zásad neporazitelného manželského páru

1. Opotřebovávejte křesla.
Dům, který nemá trochu opotřebovaná křesla, je domem bez duše. Nemít ošoupaná křesla znamená, že všichni v domě mají naspěch, nikdo nemá čas být šťastný.

2. Mějte otevřené dveře.
Otevřené pro druhé. Když si pár vytvoří svůj svět, který končí u dveří domu, hrozí mu za chvíli smrt udušením. Pár se stane krátkozrakým, láska úzkoprsou a myslí jen v malém. Manželství se stane chudým podnikem: chudým na lásku, chudým v myšlení.

3. Odpouštějte.
Odpuštění je cesta k zahřátí srdcí, která chladnou. Není to slabost, ale síla, která dokáže probudit dobro v každém z nás. A je tolik osvobozující!

4. Mlčte.
Mnoho střetů se rodí, neboť jazyk mluví příliš za tepla. A tak tedy nejprve mlčte, nechte přejít několik hodin a pak klidně mluvte.

5. Usmívejte se.
Úsměv je jako velké kouzlo. Někdy stačí jeden úsměv pro celý týden. Usmívejte se na sebe. Lidé se na sebe nesmějí, neboť úsměv vyžaduje schopnost pochopit, že brát se příliš vážně, nedodává vážnosti.

6. Buďte optimisté.
Všímejte si více toho, co funguje, než toho, co nefunguje. K čemu je dobrý pesimismus? Smuteční vrby neměly nikdy štěstí.

7. Bojujte proti monotónnosti.
Trochu fantazie. Například nějaké překvapení. Jeho pro ni, její pro něj. Květina, dáreček, oblíbené jídlo ...

8. Udržujte se hezcí.
Vrásky vám mohou bránit zůstat krásní navenek, ale nezabrání vám zůstat krásní uvnitř. Trocha jemnosti, galantnosti, vnitřní krása zářící z očí – to vše vám dodá přitažlivosti více než sebelepší makeup.

9. Buďte milosrdní.
Jestliže kněží skládají slib čistoty, snoubenci by měli skládat slib trpělivosti a milosrdenství. Před manželstvím je dobré mít otevřené obě oči, pak je dobré občas jedno zavřít.

10. Nechte Boha bydlet s vámi ve vašem domě.
Chtít se bez Něj obejít by byla jedna z nejzákladnějších chyb. Bůh sjednocuje. Bůh podepírá. Bůh je v mnoha situacích jediná skutečnost, která dá sílu žít dál.