Pouť chrudimské farnosti do Říma a Assisi (aktualizováno)

Termín: 23. 9. – 1. 10. 2011PROGRAM:

Pátek 23. 9.

Mše svatá ve 13 hodin v kostele NPM, odjezd z Chrudimi ve 14 hodin – směr Mikulov, Vídeň, Graz a hraničním přechodem Tarvisio do Itálie pouze s bezpečnostními a hygienickými přestávkami. Doba jízdy kolem 18 hodin.

Sobota 24. 9.
V ranních hodinách příjezd na okraj Říma, ranní hygiena na motorestu. Celodenní prohlídka města: bus nás zaveze k Pyramidě, odsud pěšky na Aventin – prohlídka kostel sv. Sabiny, sv. Alessia, průhled dveřní dírkou vrat Maltézských rytířů přes 3 státy, krásné výhledy na Janikul a Vatikán, sejdeme ke kostelu P.Maria in Cosmedin (Ústa pravdy). Před polednem ještě stihneme sv. Bartoloměje s ostatky sv. Vojtěcha na Tiberském ostrově, půjdeme kolem antických chrámů z doby republiky, Marcelovo divadlo, Kapitol – Tarpejská skála. Mše svatá ve 12 hodin, Aventin, kostel sv. Sabiny. Polední odpočinek. Kostel Santa Maria in Aracoeli s římským Jezulátkem a hrobem sv. Heleny, císařská fora a od Kolosea metrem přejedeme na ubytování do Ostie.do kempu Castelfusano. Večeře.

Neděle 25. 9.
Snídaně. Mše svatá v kempu Castelfusano. Odjezd metrem do Vatikánu. Prohlídka basiliky sv. Petra – hrob sv. Petra, papežské krypty, návštěva kopule chrámu (7 EUR), Anděl Páně se svatým Otcem není, je na návštěvě v Německu. Oběd z vlastních zásob - Chiesa Nuova – hrob „veselého světce“ Filipa Neriho, piazza Navona – nejkrásnější a nejživější barokní náměstí Říma s Berniniho kašnami a kostelem sv. Anežky Římské, kostel San Agostino – hrob svaté Moniky, Pantheon – zachovaný antický chrám – velká kopule, kostel Santa Maria sopra Minerva – hrob svaté Kateřiny Sienské, pokud vyjde čas kostel Al Gesú – hrob svatého Ignáce, zakladatele jezuitů. Návrat metrem na ubytování, večeře, nocleh.

Pondělí 26. 9.
Snídaně. Metrem na stanici Laterán. V 9 mše svatá v basilice Svatého Kříže Jeruzalémského, Svaté schody, Lateránské basilika – katedrální chrám papeže, Baptisterium, Lateránská universita, basilika San Clemente – hrob svatého Cyrila, Koloseum, případně kostel San Pietro in Vincoli – Michelangelova socha Mojžíše, – oběd z vlastních zásob – Foro romano – 12 EUR (střed starověkého Říma), Kapitol, Mamertinské vězení (zvenku, jinak 12 EUR), pokud vyjde čas Fontána di Trevi – nejznámější římská fontána. Metrem na ubytování, večeře, nocleh.

Úterý 27. 9.
Snídaně. Autobusem – návštěva Kalixtových katakomb (8 EUR), v 9,30 mše svatá v katakombách, basilika San Sebastiano – jeden ze 7 hlavních poutních kostelů Říma, via Apia antica – známá starověká silnice, kostelík „Domine quo vadis“ – známý ze Sienkiewiczova románu, oběd z vlastních zásob, odjezd do opatství Tre fontane – místo mučednické smrti sv. Pavla, odtud přes ulici na místo zjevení Panny Marie z roku 1947. Odjezd do basiliky sv. Pavla za hradbami - hrob sv. Pavla, modlitba růžence, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.

Středa 28. 9.
Snídaně, v 8 mše svatá v kapli sv. Václava v bazilice sv. Petra, generální audience se sv. Otcem, pokud možno pozdrav sv. Otce našim poutníkům, kostel Sv. Ducha (polské sestry). Vatikánská muzea (8 EUR, 4 hod. prohlídka) – slavná Sixtinská kaple, oběd z vlastních zásob, odpoledne Trastevere – basilika Panny Marie (městským busem – spíše vynechat, aby bylo volno). Odjezd metrem na ubytování, večeře, nocleh.

Čtvrtek 29. 9.
Osobní volno – nákupy na Pio Borgo, metrem přejezd k basilice Santa Maria Maggiore – prohlídka, basilika Santa Pudentiana – jeden z nejstarších kostelů Říma, basilika Santa Prassede – hrob Jana z Jenštějna, dle času kostel Santa Maria degli Angeli nad Domizianovými lázněmi. Odjezd metrem na ubytování, večeř, nocleh.

Pátek 30. 9.
Snídaně. Odjezd z Říma do Assisi v 7,30 – prohlídka středověkého města prodchnutého duchem svatého Františka. Nejdříve zastávka v Porciuncule (zde sv. František žil i zemřel v malých chýškách se svými spolubratry) – kostel Panny Marie Andělské. Potom 9ti hodinová prohlídka Assisi : kostely: San Damiano, basilica di Santa Clara, farní kostel San Rufino, basilica di San Francesco – zde mše svatá, oběd z vlastních zásob – odjezd asi ve 21 hod. směr domov jen s bezpečnostními a hygienickými přestávkami

Sobota 1. 10.
Příjezd kolem 14. hodiny do Chrudimi.Stravování: 6x polopenze, obědy z vlastních zásob

Ubytování: 6x nocleh ve čtyřlůžkových zařízených chatkách v kempu Castelfusano v Ostii (26 km od centra Říma), vždy 2x dvoupatrové postele, možnost doplatku na třílůžkovou chatku (60 Kč/os./noc) nebo na dvoulůžkovou chatku (150 Kč/os./noc)

Cena: 7 500 Kč (záloha 50 % do konce března – vyžaduje pojišťovna kvůli storno pojištění)
vstupné a kapesné 50–70 EUR

Cena zahrnuje:
Dopravu luxusním autobusem s klimatizací, WC, videem, ubytování ve čtyřlůžkových pokojích, všechny vjezdy autobusu do Říma, pojištění léčebných výloh do 100 tisíc EUR, pojištění na storno zájezdu, pojištění CK proti úpadku, odborný průvodce. Denně mše svatá.

Cena nezahrnuje:
Dle potřeby využijeme římské metro nebo městský autobus, je to nejrychlejší přesun (1 lístek na metro stojí 1 EUR, existují permanentky na dopravu na 1 den za 4 EUR nebo 3 na dny za 11 EUR), lázeňský poplatek za každou osobu městu Římu zavedený od 1. 1. 2011 – pravděpodobně 2 EUR na osobu a noc – je to novinka!)

Doporučuji s sebou polštářek pod hlavu a deku do autobusu pro noční jízdu, pohodlnou obuv, trochu jídla na obědy, deštník, plavky, fotoaparát. Možnost koupit si pizzu v rychlém občerstvení. V autobuse je možnost občerstvení za koruny (studené a teplé nápoje, polévka).Změny programu podle počasí, únavy, vašich přání a nepředvídaných okolností možné.