Mons. Jan Vokál novým biskupem

Ve čtvrtek 3. března 2011 se v pravé poledne v naší farnosti rozezvučely zvony. V Hradci Králové byl jmenován novým sídelním biskupem Mons. Jan Vokál. Po téměř 400 dnech vytrvalých modliteb se naše diecéze dočkala nového pastýře...

Jan Vokál se narodil v roce 25. září 1958 v Hlinsku v Čechách. V roce 1983 odešel studovat do Říma, kde byl v červenci 1988 Mons. Jaroslavem Škarvadou vysvěcen na jáhna a v květnu následujícího roku papežem Janem Pavlem II. na kněze. Posledních dvacet let pracoval na Sekci pro obecné záležitosti Státního sekretariátu ve Vatikánu. Získal doktorát na Lateránské univerzitě, byl osobním sekretářem kardinála Corrado Bafile. V roce 2005 byl jmenován koadjutorem kanovnické kapituly při papežské bazilice Panny Marie Větší v Římě. Od roku 1997 je kaplanem Jeho Svatosti a od roku 2007 papežským prelátem.

Vítanou novinu jmenování nového biskupa ohlásil dosavadní administrátor diecéze Mons. Josef Kajnek. S radostnou gratulací se připojili i oba předchůdci na královéhradecké katedře: Mons. Dominik Duka, současný arcibiskup pražský, a Mons. Karel Otčenášek, osobní arcibiskup.