1150 let

Blíží se rok 2013, to je 1150 let od příchodu svatých bratří KonstantinaCyrila a Metoděje do naší země. Svobodný člověk se zamýšlí nad tím, jak tuto příležitost prožít, jak toto znamení času přečíst, jak využít správně čas, který mu Bůh dopřává. Se sv. Augustinem si říkáme, jak veliká milost je to, že já, tak nepatrná částečka stvoření, Tě může, velký Bože, chválit, dokonce oslavovat. A oslavovat důstojně, moudře, s patřičnou přípravou.

Můžeme srovnávat, jak se před 150 lety postavili k tisícímu výročí příchodu věrozvěstů naši předkové. Tehdy se staly oslavy cyrilometodějského milénia příležitostí k náboženské i národní obnově, byly pečlivě několik let dopředu připravovány, zapojila se prakticky celá společnost: církev, národní buditelé, slovanofilové, politici, umělci, stavitelé. Stačí si vzpomenout na píseň Ejhle, oltář Hospodinův září, na kostel sv. Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně, na obnovu posvátného Velehradu, na vznik kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.

Do roku 2013 zbývají tři roky, které navrhuje Česká biskupská konference prožít jako obnovu vlastního křesťanství, vrátit se k iniciačním svátostem: křtu, biřmování, eucharistii.

První rok příprav na jubileum se zaměřuje na křest: připomenout si skutečnost, že náš osobní křesťanský život začal křtem, k tomu je třeba se usebrat, otevřít srdce, duchovně se obnovit. Jednou z možností je přijmout způsob obnovy a přípravu formou novény. Proto se nám letos dostává malá knížka „Novéna o křtu“. Tuto knížečku je možné využít jako podklad pro celou dobu postní a zvláště jako intenzívní novénu na dny 2. 4. – 10. 4. 2011. Využijme této příležitosti ve společenstvích i rodinách k modlitbě a shromažďování se kolem Božího slova, vždyť ve stejnou nebo podobnou dobu, podle rozvržení této novény, se bude modlit velké množství lidu a tak sílu modlitebního společenství pocítí i ti, kteří se modlí sami.