Postní doba

Vstoupili jsme do doby postní. Popeleční středou začíná charakteristické období pro konání dobra, období, kdy bychom měli více než jindy konat dobro. Všechny dobré skutky nás přibližují k Bohu. A to je tím pravým cílem a smyslem celé doby postní – dostat se do co největší Boží blízkosti.Modlitba za nenarozený život
V době svatopostní, kdy se křesťan více otevírá pro skutky zbožnosti – půst, modlitba, almužna – lze v modlitbě pamatovat na počaté životy dětí, a zvláště na ty, o nichž se rozhoduje, zda jim bude dovoleno se vůbec narodit.

Jako kdysi vstoupil duch zla až do velikonočního večeřadla, tak i dnes neváhá využít bezradnosti a slabosti těch, kteří se dostali do životní tísně a volí tuto hroznou cestu k zachování své společenské vážnosti. Křesťan si je vědom, že Bůh člověka nikdy neopouští ani v těch nejbezvýchodnějších situacích a ukazuje cesty k řešení. Člověk se má postavit vstříc Boží pomoci nejprve modlitbou. V naší farnosti se budeme modlit na úmysl zastavení zla potratů každé pondělí po mši svaté Korunku k Božímu milosrdenství, a bude-li volná intence, tak mešní oběť bude na tento úmysl přinesena také.

P. TomášKřížová cesta
Modlitba křížové cesta není jen příležitostí, jak si uvědomit, že náš život je plný temných a bolavých skutečností. Je to především jedinečný způsob, jak všechno těžké, co prožíváme, propojit s Kristem a jak si uvědomit, že na své životní těžkosti nejsme sami. Společná modlitba křížové cesty bude vždy v pátek od 17:30 hodin a povedou ji různé skupiny naší farnosti. Je krásné a symbolické, že začali kněží. Dále budou pokračovat muži, mládež, ženy, charita. Nenechávejme modlitbu křížové cesty jen na páteční večer v kostele, zkusme si najít čas i doma. Budeme jistě obdarováni.

pp