Postní almužna

K plnému prožití postní doby je letos poprvé nabízena i forma známá z tradice církve – postní almužna. Nabízí možnost zřeknout se něčeho ve prospěch druhého. Svatý Petr Chryzolog napsal: „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.“ Můžeme si tedy v postní době některé věci dobrovolně odříci a takto ušetřené prostředky použít jako postní almužnu (omezení kouření, kávy, sladkostí, zábavy, luxusu nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné). V tom nám mohou pomoci skládací papírové kasičky, které mohou posloužit v rodinách jako „postní pokladničky“. Na druhou neděli velikonoční (1. května) budou schránky doneseny do kostela a prostředky použity na stanovený účel. V naší farnosti jsou rozhodnutím pastorační rady jsou stanoveny dva úmysly: na potřeby lidem v nouzi (bude realizováno prostřednictvím Charity) a na příspěvek na setkání mladých v Madridu.