Chrudim v Praze

19. únor 2011, mrazivé ráno. Přesto se početná skupina poutníků schází u kostela, aby společně prožila pěknou pouť do Prahy. Po nalodění do dvou autobusů se vydáváme vstříc našemu hlavnímu městu. Na cestě se setkáváme se sněhovými vločkami, které tak trochu předurčují chladný den.

Naše kroky směřují do domu Hospodinova (viz Žalm 84), kde slavíme ve Svatováclavské kapli mši svatou. Poté se již proplétáme katedrálou mezi skupinkami turistů, abychom slyšeli co nejvíc z výkladu otce Jiřího. Po prohlídce katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha se dělíme a pokračujeme na výstavy. Jednou z návštěv je Vladislavský sál, kde je vystaven Relikviář svatého Maura, zrestaurovaný skvost, jež zcela jistě zaujme naše zraky svými propracovanými detaily. Druhým místem, kam se podíváme, je výstava obrazů z doby Karla Škréty, kde je k vidění i obraz dříve umístěný v našem kostele – Návrat Svaté rodiny z Egypta, jehož autorem je Joachim von Sandrart. O těchto dílech vedeme živé debaty i cestou domů, proto se nebojím říct, že jde o výstavu, která si určitě zaslouží naši pozornost, a dojem z ní přetrvá jistě delší dobu. Navštívili jsme také Arcibiskupský palác, kde nás mile přivítal arcibiskup Dominik Duka, povyprávěl o budově a společně s námi se pomodlil za našeho nového biskupa (který byl 3. 3. jmenován). Druhá skupina vedená o. Tomášem ještě stihla navštívit kostel svatého Benedikta v klášteru bosých karmelitek. Ct. Marie Elekta, která přinesla do Prahy Karmel, tu stále střeží dary kontemplativního řádu. Poté jsme se po nabitém dni uvelebili v autobusech a opouštěli Prahu.

Cílem těchto poutí není jen němý údiv nad obrazy či návštěva kostela. Důležitou složkou je setkání. Setkání s těmi, s nimiž sedáváme každou neděli v kostele, ale o nichž často nevíme nic bližšího. Díky proto všem, kteří s námi jeli, opustili na den pohodlí svého krbu a byli otevřeni onomu Setkání.