Co nás čeká o prázdninách

LETOPISY NARNIE – Liberk
Zatímco minulý rok se děti o letních prázdninách proháněly po amerických prériích, tentokrát se s nimi v rámci letního tábora vydáme do země neprobádané, tajemné a neznámé. Do země Narnie. Společenství dětí a mladých se dočasně rozdělí. Starší se vydají na cestu již ve čtvrtek 11. srpna a budou pět dní putovat krásnou krajinou podhůří Orlických hor. Poté se připojí k mladším přátelům Narnie a společně prožijí velká dobrodružství. Mladší se vydají do obce Liberk v sobotu 12. srpna, všichni se společně vrátí do svých domovů v sobotu 19. srpna.
PozvánkaFarní družina
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Drazí druhové (druzi),
přijďte vy i ti druzí.
Budem se družit vy i my,
zavítejte do farní družiny.

Kromě klasického letního tábora nabízíme letos nově tábor příměstský. Je určen dětem od 3 do 9 let a bude se konat ve dnech 24. – 26. a 29. – 31. srpna 2011. Pohádkový program bude připraven na dobu od 8 do 16 hodin a bude zahrnovat hry, výtvarné, sportovní a dramatické činnosti. Pokud počasí dovolí, vyrazíme na jeden celodenní výlet. Statečné děti budou moci jednu noc na faře i přespat. Děti mohou být přihlášeny na jednotlivé dny nebo na celý pobyt.
Pozvánka