Průběh oprav ve farnosti

Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
Od Ministerstva kultury přišel příslib finanční dotace na rok 2011. Počítáme i nadále s podporou města a o krajské dotaci se zatím rozhoduje. Její výši neznáme. Pokud se vše podaří, je naděje, že střecha presbytáře a přiléhající nižší střechy budou letos dokončeny.

Fara
Stavební úpravy v přízemí fary započaly 15. ledna. Velmi významná byla a stále je vaše brigádnická pomoc. Zejména při první brigádě, kdy se bouraly příčky, jste udělali pořádný kus práce. Byla vytvořena nová dispozice místností – vstup – šatna, kuchyň a víceúčelový sál. V nových prostorách i nad nimi v prvním patře byly vyměněny radiátory a rozvody topení. V kuchyni je zavedena voda i kanalizace. V celém prostoru je udělán nový rozvod elektroinstalace, včetně přípravy na ozvučení sálu a umístění datového projektoru. V kuchyni a šatně byl snížen strop a v přízemí bylo osazeno osm nových eurooken. Omítky jsou téměř opravené. V šatně a kuchyni zbývá položit dlažba. Dokončuje se restaurování dveří. Oříškem se ukázala být podlaha v sále. Vrzavé dubové vlýsky jsme začali demontovat, aby se na vyrovnanou podložku vrátily zpět. Původní prkenná podlaha je však ve špatném stavu, budeme ji muset nahradit novým podkladem. Tato skutečnost a další drobné vícepráce navyšují náklad. Do zamýšlených 500 tisíc korun se nevejdeme. Potřebujeme nejméně dalších 150 tisíc korun. Obracím se na vás znovu s prosbou o podporu a děkuji za vaši spoluúčast a za vaše modlitby. I nadále věřím, že s pomocí Boží i vaší se dobré dílo podaří.