Postní almužna pro děti – Misijní bazárek

V době postní bude opět pro děti připravena možnost zapojit se do postní almužny. České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství. Formy konání dobra mohou být různé. Skutek milosrdenství činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas, pozornost, radost i bolest, jsme ochotni dát něco ze sebe pro druhého. Stejně jako minulý rok jsme dětem jeden způsob, jak almužnu uskutečňovat, připravili. Během doby postní budou vyrábět různé drobné dárky, které se 4. neděli postní (3. dubna) nabídnou k prodeji v misijním bazárku.Výtěžek bude zaslán prostřednictvím Misijního díla na potřeby dětí v nouzi.