Velikonoční Třídení v Chrudimi 2011

Svátost smíření před Velikonocemi
pondělí Svatého týdne od 17.00 – [misto id="1"]NPM[/misto]
úterý Svatého týdne od 17.00 – [misto id="1"]NPM[/misto]
středa Svatého týdne od 15.00 – [misto id="1"]NPM[/misto]Zelený čtvrtek
památka ustanovení Večeře Páně
16.30 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Nácvik ministrantů na večerní mši svatou
18.00 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Mše svatá s obřadem umývání nohou
20.00–24.00 – [misto id="2"]kaple[/misto] – Noční soukromá adorace Nejsvětější svátosti (vstup je možný vždy v celou hodinu)

Velký pátek
památka umučení Páně, den přísného půstu
8.00 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Denní modlitba církve (Ranní chvály se čteními)
8.30 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Nácvik ministrantů na večerní obřady
17.00 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Křížová cesta
18.00 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Obřady Velkého pátku
20.00–8.00 – [misto id="2"]kaple[/misto] – Noční soukromá adorace Nejsvětější svátosti (vstup je možný vždy v celou hodinu)

Bílá sobota
den tiché modlitby a bdění u Božího hrobu
8.00 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Denní modlitba církve (Ranní chvály se čteními)
8.30 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Nácvik ministrantů na noční vigilii
8.00–18.00 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Soukromá adorace Nejsvětější svátosti u Božího hrobu

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
začátek Velikonočního oktávu a doby velikonoční
20.00 (sobota) – [misto id="1"]NPM[/misto] – Velikonoční vigilie, mše svatá (s nedělní platností), obnova křestních slibů
22.30 (sobota) – fara – Agapé (pohoštění) na faře
8.30 – [misto id="1"]NPM[/misto] – Mše svatá se křtem dítěte, žehnání pokrmů
14.00 – [misto id="8"]Markovice[/misto] – Mše svatá, žehnání pokrmů
14.00 – [misto id="6"]Kočí[/misto] – Mše svatá, žehnání pokrmů
18.00 – [misto id="7"]Sv. Kateřina[/misto] – Mše svatá, žehnání pokrmů