Požehnané Velikonoce!

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.