Beatifikace Jana Pavla II.

Blíží se den, kdy bude blahořečen Jan Pavel II. Není snad nikoho, kdo by nevěděl, o koho jde a spousta věřících má na něj i nějakou osobní vzpomínku. Ať už z některé z jeho tří návštěv naší vlasti – v roce 1990 v Praze a na Velehradě, v roce 1995 v Praze a na Svatém Kopečku („Otče Svatý Kopeček plný je tvých oveček“) a v roce 1997 v Praze a v Hradci Králové – nebo odjinud. Mnohým lidem se v těchto dnech vybaví něco, co je velmi vzácné, zasunuté uvnitř. Učenci budou v různých článcích hodnotit život a význam tohoto světce a vyzdvihovat jeho zásluhy pro církev i celé lidstvo. Je to jistě správné. Každého osobně však osloví něco jiného – ať už velká blízkost prvního slovanského papeže, silná pouta k naší zemi, jeho charismata, vztah k Panně Marii, k Fatimě, k růženci (ustavil růženec světla), k Božímu milosrdenství. Termín beatifikace je stanoven na 2. neděli velikonoční, která se z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. od roku 2000 slaví jako Neděle Božího milosrdenství.

Můžeme se v těchto dnech zamýšlet nad tím, v čem potřebujeme v dnešní době pomoc Boží skrze přímluvu blahoslaveného Jana Pavla II. Dívejme se bezprostředně do naší osobní situace, každého z nás doma, v osobním životě, v rodině, ve farnosti. Podívejme se také trochu dál, na situaci a postavení katolické církve v naší vlasti. A dívejme se také na to, co se děje ve světě kolem nás. Jak velká jsou napětí, jak velká jsou znamení. Přírodní katastrofy, Japonsko, situace ve Svaté zemi, v okolních arabských státech, v severní Africe. A na druhé straně vidíme liknavost křesťanské Evropy ke svým kořenům, k základům.

Nesmírně mnoho je toho, co bylo a co je teď. A co teprve přijde od Boha k nám, skrze přímluvu Jana Pavla. Jeho beatifikace je velká milost. Jan Pavel II. nám přichází na pomoc. Přichází nám na pomoc z nebe!

Mnoho lidí z naší vlasti i někteří z naší farnosti se chystají být při tom. Myslíme na ně a doufáme, že nás tam také povezou v srdci, a že se o dojmy z této slavnosti s námi podělí.


MODLITBA ZA OBDRŽENÍ MILOSTI NA PŘÍMLUVU BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA PAPEŽE JANA PAVLA II
Ó Nejsvětější Trojice, děkujeme ti, že jsi církvi darovala papeže Jana Pavla II. a dala v něm zazářit něžnosti svého otcovství, slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky. On nám svou bezmeznou důvěrou v tvé nekonečné milosrdenství a v mateřskou přímluvu Panny Marie zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře a ukázal nám tak svatost jako vysokou míru řádného křesťanského života, jako cestu k dosažení věčného společenství s tebou. Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl milost, o kterou prosíme, v naději, že bude brzy přiřazen k zástupu tvých svatých. Amen.
(S církevním schválením Kardinál Camillo Ruini Generální Vikář Jeho Svatosti pro Římskou Diecézi)