Živé pašije

Byla jsem požádána, abych vyjádřila své dojmy z představení „Živé pašije“, které jsme měli příležitost shlédnout v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie 20. 3. 2011 večer.

Celý projekt, který nastudovali mladí lidé z Litomyšle, byl úžasný.

V rámci možností v daném prostředí našeho kostela bylo nádherně vyřešeno rozmístění jak hudebníků, tak pěveckého sboru a dalších účinkujících (celkem asi 60 lidí).

Do děje nás uvedl balet, který předváděl zápas dobra a zla v lidské společnosti. Hudba úžasně toto představení podmalovávala spolu se sborem.

Pak vypravěč, kterého sehrál sám skladatel pan Petr Jiříček, uváděl jednotlivé obrazy z posledních dnů Ježíše a Jeho oběti podle evangelia sv. Jana.

Všechny obrazy byl umocňovány nádhernou hudbou a sborovým zpěvem (sbor řídil pan Lukáš Rothschein, vedoucí projektu a sbormistr).

Výkony hlavních postav Ježíše, Piláta a dalších byly obdivuhodné. Zvláště představitel Ježíše, pan Lukáš Pelc, měl nádherný hlas, který se k postavě Ježíše velmi hodil.

Chci se zmínit i o kostýmech, které byly dobře přizpůsobeny k době, ve které se děj odehrával.

Závěr celého představení zase ukončil balet s nádhernou hudbou.

Všichni, kdo jsme toto představení shlédli, a bylo nás opravdu hodně (byl plný kostel), jsme byli nadšeni. Dojem z celého muzikálu byl úžasný, což dokládal dlouhotrvající potlesk.

Moc děkujeme, že jsme mohli na začátku postní doby prožít tento příběh našeho Pána Ježíše Krista v tak nádherném provedení.

Marcela Mošková