Návštěva Teologického konviktu

V sobotu 26. 3. jsme brzy ráno odjeli od kostela Nanebevzetí Panny Marie směr Olomouc. Našim cílem byl Teologický konvikt, kde máme Petra s Vojtou. Po příjezdu do města jsme v čele s panem farářem šli ke katedrále sv. Václava, kde jsme se šťastně shledali s našimi „konvikťáky“. Vojta s Petrem nás srdečně přivítali. Před katedrálou byly děti rozděleny do dvou skupin a seznámeni se soutěží o olomouckém světci sv. Janu Sarkandrovi. Dětem byly kladeny otázky ohledně tohoto muže a za správné odpovědi dostávaly drahokamy. Poté nás paní průvodkyně zahrnula informacemi o katedrále sv. Václava. Provedla nás hlavní lodí, krásným presbytářem a nakonec i kryptou a mauzoleem. Po prohlídce jsme zamířili do konviktu. Petr a Vojta nám ukázali všechny důležité místnosti. V poledne jsme slavili mši svatou v konvikťácké kapli, kterou celebroval P. Alfréd – ředitel konviktu. V jídelně nás po mši sv. čekal oběd, při kterém nás obsluhovali studenti konviktu. Dospělí pak měli besedu s P. Alfrédem a poté šli do kostela sv. Mořice, kde měli domluvenou prohlídku i s ukázkou známých varhan. My, děti, jsme měly připravené hry v nedalekém parku. Pak jsme vystoupaly na věž kostela sv. Michala, odkud jsme si prohlédly Olomouc z výšky. Kolem páté hodiny jsme se všichni sešli u autobusu a odjeli do Chrudimi. Jsme rádi, že jsme mohli zakusit atmosféru konviktu. Kluci díky a myslíme na vás.

Jakub SoukalOHLASY NA VÝLET DO OLOMOUCE
Jak na Tebe zapůsobil teologický konvikt a jeho obyvatelé?
V konviktu se mi moc líbilo, byla jsem ráda, že jsem se tam mohla podívat. Hlavně se mi tam líbily kaple a hrozně mě překvapilo, jak obyvatelé konviktu a ti kluci byli milí, vstřícní, že vlastně byli úplně jiní než běžně kluci venku, takoví výjimeční a hrozně milí a určitě se děsně hodí na kněze :-).
Tereza Vostrovská

Co vás zaujalo na odpolední hře se sv. Janem Sarkandrem?
Honzík: Mně se strašně moc líbila ta hra. Ostatní věci se mi ale taky hodně líbily.
Blanička: Mně se líbilo, jak jsme utíkali a jak nás strejda vozil na koníkovi (pozn. strejda = Jenda Lukeš – student TK)
Honzík a Blanička Pavlišovi

Co vás oslovilo na odpolední besedě s o. Alfrédem?
Oslovila mě jeho naprostá otevřenost, bezprostřední přístup k nám, samozřejmě tím pádem i ke studentům, smysl pro humor, entuziasmus, profesionalita… a stále si vybavuji jeho fóry (smích) :-).
Marie Martínková

Kam byste chtěl jet s naší farností příště?
Třeba někde na tu Moravu. Morava je rozhodně pěkná. Třeba Velehrad nebo Hostýn. Tam bych rád jel.
Václav Cibulka

Jak se Vám líbilo, pane kaplane, v Olomouci a co vás tam nejvíce zaujalo?
Tak samozřejmě v Olomouci se mi líbilo. Co mě zaujalo v semináři – tak skutečně, to je požehnání a i trochu kouzlo toho místa. Klid, Boží klid v tom domě. Boží klid a je vidět, že tam se někdo připravuje, připravuje na službu, která připravuje potom lid, Boží lid, na něco krásného. Tak takové to nasměrovaní, smysl, smysl těch, kdo se tam připravují, smysl budovy, smysl času, který vede k tomu naplnění. Nejvíce se mi líbila katedrála. Dojem na mě udělal chrám sv. Mořice a potom výstup na věž. Ten prvek toho výstupu, námahy a pak něco vidět i když byl opar – že to vždycky stojí za to, nějaká námaha a potom příjímám plod té námahy, toho úsilí – to na mě udělalo veliký dojem.
P. Tomáš

(zaznamenala Alžběta Boháčová)