Ohlédnutí... Narozeniny otce Jiřího

Před několika dny oslavil náš duchovní otec P. Jiří Heblt padesát let.

Je to jistě předěl v životě muže i kněze. Čas díků, radosti, vděčnosti. Všichni jsme se těšili, že mu budeme moci blahopřát. Není divu, že každý chtěl být při tom, když se toto jubileum našeho otce Jiřího slavilo. Narozeniny by se totiž měly slavit. Přečtěme si, co o tom píše známý autor Henri J.M. Nouven: »Myslím, že slavit narozeniny je důležitější než oslavovat úspěšnou zkoušku, promoci nebo vítězství. Protože slavit narozeniny znamená říct někomu: "Děkuji ti za to, že jsi.“ Oslava narozenin je velebení života a radost z něho. Při narozeninách oslavujeme přítomnost. Nestěžujeme si na to, co se stalo, ani nespekulujeme o tom, co přijde, ale někoho vyzdvihujeme a každý mu říká: „Máme tě rádi.“

Oslava narozenin nám připomíná laskavost života a v tomto duchu opravdu potřebujeme slavit narozeniny blízkých, abychom prokázali vděčnost, laskavost, odpuštění, něhu a lásku. To jsou způsoby, jak říct: „Je dobře, že žiješ, je dobře, že kráčíš vedle mě po této zemi. Radujme se z toho. Toto je den, který pro nás stvořil Bůh, abychom žili a byli spolu.“«


Slavnost, která začala v kostele přáním zástupců naší farnosti a svátostným požehnáním a pokračovala ve farním sále, probíhala v tomto duchu. Věřím, že ji otec Jiří pochopil jako výraz naší radosti a vděčnosti. Ještě jednou mu přejeme a vyprošujeme hodně zdraví a stálou Boží pomoc při jeho nelehké službě nám všem.