Vzpomínka na otce arcibiskupa

Josef Jelínek: „Když slavil svou první mši svatou v kostele svatého Václava v Dobrušce P. Josef Smola, objevil se tam i otec biskup Otčenášek. Seděl mezi ostatními kněžími, protože nesměl být ustrojen jako biskup. Hned po mši svaté šel P. Smola k němu a udělil mu své novokněžské požehnání a sám poprosil otce biskupa o jeho požehnání.

A tehdy se to stalo. Všichni lidé vstali a začali tleskat, napřed jemně, ale potom stále hlasitěji, tleskalo se několik minut. Celé ovzduší se měnilo, až šel mráz po zádech a slzy se draly do očí. Otec biskup dr. Mořic Pícha dobře vybral svého nástupce.“
Převzato z knihy Svoboda, Bohumil – Víra je můj pevný hrad. Rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli. Vyšehrad, 2004, str. 156–157.