Nástěnka 2011 - Bez Ducha svatého je křesťanství hřbitovem.

Bez Ducha svatého je Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.

Skrze Ducha svatého je Ježíš živý, ten, kdo může dnes působit v mém životě.


Bez Ducha svatého je Bible jen učenou knihou.

Skrze Ducha svatého je Bible Božím slovem.


Bez Ducha svatého je zvěstování Božího Slova jen zajímavou informací.

Skrze Ducha svatého je zvěstování posilou na cestě životem.


Bez Ducha svatého jsou svátosti jen dobrými zvyky, prázdnými rituály, či magií.

Skrze Ducha svatého svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.


Bez Ducha svatého je liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.

Skrze Ducha svatého je liturgie setkáním s Bohem.


Bez Ducha svatého je Církev pouhou organizací a institucí.

Skrze Ducha svatého je Církev společenstvím, organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od veškerého zla.


Bez Ducha svatého je autorita v Církvi lidskou panovačností.

Skrze Ducha svatého je autorita božskou mocí ke službě.


Bez Ducha svatého je charita jen jakousi obsluhou.

Skrze Ducha svatého je charita osvobozující pomocí.
Nezapomínej, že Duch svatý může v tobě působit, jen když ho věrně zveš a uskutečňuješ jeho návrhy a podněty. Buď pozorný, protože je mlčenlivý. Buď pohotový, protože je jemný. (G. Courtois)