Farní den

K dispozici bude i hříště na fotbálek.Po loňské premiéře se 26. 6. 2011 uskuteční již 2. farní den chrudimské farnosti.

Protože tradice farních dnů je u nás teprve v počátcích, můžeme si položit otázku: „Co to vlastně je Farní den?“

Farnost je jedna velká rodina, kde jsme my všichni její členové. A každá správná rodina se má jednou za čas sejít, pozvat své příbuzné a radovat se z toho, že je spolu. K tomu v rodině jménem Farnost slouží právě Farní den – sejít se, pobavit se, něco dobrého pojíst a popít a třeba si i zazpívat. Je to vlastně farní slavnost, a tedy slavnost nás všech. Den, kdy se můžeme sejít i jinak než při slavení mše svaté.

Zváni jsou všichni – i ti, kteří na bohoslužby běžně nechodí. Naše setkání můžeme vnímat ve více rovinách.

Nejdříve docela obyčejně lidsky. Je přece dobře, když se můžeme sejít beze spěchu, popovídat si, vidět se i s lidmi, se kterými se jinak nepotkáváme. Pro ty, kdo se cítí být v naší farnosti tak trochu nezačlenění a nepřijatí, to může být příležitost k navázání nových kontaktů. Při tom je důležitá vstřícnost nás všech – nepřehlédněme někoho, kdo přišel snad s obavami a nejistotou, zda bude přijat.

Další rovina je duchovní. O farním dnu si můžeme více uvědomit, že jako věřící nejsme sami a že víra nepatří jen do kostela. Svědčit o ní máme v rodinách, v práci, mezi nevěřícími... Buďme Pánu vděční za dar společenství farnosti, za to, že si můžeme lidsky i duchovně pomáhat, myslet na sebe v modlitbě.

Pojďte si zazpívat a pobavit se.A můžeme se podívat ještě i dál, za hranice naší farnosti. Patříme do diecéze, patříme do církve. Tento pohled nám může být zvlášť blízký, vždyť máme v naší diecézi nového biskupa Jana, před nedávnem jsme prožívali blahořečení Jana Pavla II. a někteří z nás se v září vydají na pouť do Říma, do kolébky církve. Mysleme na to všechno v modlitbě.

Náš pohled na farnost nás může také povzbudit v naší snaze se více zapojit do dění ve farnosti a nezůstávat anonymními křesťany – je pro to mnoho příležitostí. Myslím, že blížící se farní den nám v tom může pomoci.

Pojďme společně naplňovat a žít motto od J. Neugebauera: „Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se.“

Přeji nám všem radostné setkání.