3x s panem biskupem Janem Vokálem

7. května 2011 Vatikán – biskupské svěcení Mons. Jana Vokála
Nádherný zážitek především duchovní. Kněz pocházející z naší diecéze přijímá s hlubokou pokorou a skromností biskupské svěcení v papežské basilice. A to přímo v srdci naši církve, nad hrobem sv. Petra. Nezapomenutelné!
Mons. Jan Vokál

14. května 2011 Hradec Králové – intronizace
Zážitek jiný, ale neméně intenzivní. Nyní již biskup Jan Vokál se ujímá biskupského úřadu a přebírá nelehký úkol spojený s jeho jmenováním. Ve své promluvě neskrývá obavy, ale s velkou důvěrou v Boží pomoc žádá o naše modlitby. Bože, pomáhej mu.

22. května 2011 – Hlinsko
Mé třetí setkání s panem biskupem Janem při účasti na jeho první bohoslužbě jako diecézního pastýře v rodném městě. V krásně vyzdobeném a věřícími zcela zaplněném kostele je cítit vřelost, ale i očekávání. Pan biskup je opět velmi milý, avšak jeho promluva nenechává nikoho na pochybách, že má jasnou představu o svém působení v diecézi.

Po mši svaté pan biskup prochází celým kostelem a s laskavým úsměvem všem žehná. Potom se zastaví u dveří a se všemi odcházejícími se podáním ruky pozdraví. Pro mě velmi lidské a srdečné. Děkuji Bohu za tyto zážitky a věřím, že s Boží pomocí vykoná pan biskup Jan dobré dílo.

Marie Šmídková