Farní sál a ekonomická situace

Po nezbytných přípravách začala 15. ledna tohoto roku rozsáhlá rekonstrukce části přízemí naší fary. Hlavním cílem bylo vybudovat pěknou a prostornou farní místnost. Práce probíhaly jednak svépomocí, jednak dodavatelsky. Ze záměrů, které jsem popisoval už v předchozích číslech našeho zpravodaje, bylo realizováno následující:

Farní sál– byl vyměněn rozvod a radiátory topení v západní části fary, a to i v prvním patře (133 306 Kč)
– odpady a nový rozvod vody (18 168 Kč)
– v učebně, v sále, v nové kuchyňce i chodbičce byla osazena eurookna (138 835 Kč)
– byly zrestaurovány čtvery dveře (26 000 Kč)
– v dotčených místnostech byla udělána nová elektroinstalace (38 542 Kč)
– jsou hotové veškeré související stavební práce, včetně podkladních betonových a izolačních vrstev podlahy v sále (56 m2), dlažby a obkladů v kuchyni a šatně a opravy komína (270 668 Kč)
– rozebírána podlaha a očištěny parkety, které se z 80% znovu použily, (brigádnickou prací se ušetřilo asi 15 000 Kč)
– výmalba sálu včetně materiálu – bylo provedeno sponzorsky
– pořízení dlažby a obkladů, odvoz suti (15 996 Kč)
Celkem bylo od začátku roku na faře proinvestováno 641 515 Kč.

V současné době se dokončuje pokládka dřevěných parket (na dluh 40 000 Kč). Zbývá pořídit a osadit kuchyňskou linku se spotřebiči, ozvučení sálu s dataprojektorem a je třeba vybavit sál nábytkem. Zamýšlíme osadit v sále historická kachlová kamna z 1. patra fary a konečně vybudovat pohostinku. Tyto záměry nejsou finančně kryty, v současné době na to prostě nemáme.

Z čeho jsme provedené práce financovali? Od začátku roku 2011 byly čtyři sbírky určeny na farní sál, dohromady činily 65 447 Kč a spolu s první sbírkou na tento účel z prosince minulého roku jste věnovali 83 438 Kč. Z této částky budeme ještě odvádět 10% do Fondu solidarity na biskupství. Od začátku roku jsme dostali také 103 541 Kč ve formě darů a zvláštní dar 30 000 Kč. Musíme si však uvědomit, že je třeba stále udržovat provoz farnosti, který jen v nákladech na energie přichází na cca 305 000 Kč ročně (rozloženo do pravidelných plateb). Z uvedených čísel vyplývá, že proinvestovaná částka byla z větší části kryta ze zůstatku hospodaření minulého roku. Ten vznikl díky dvěma mimořádným darům a příjmu za barevné kovy. Běžné sbírky a dary pokrývají provozní náklady farnosti a jen menší částí kryjí naše investice.

Velmi si vážíme toho, že jste farní sál „vzali za svůj“ jako místo pro setkávání naší farnosti a první společné chvíle zde strávené („na betonu“) ukazují, že ho pro aktivity farnosti využijeme. Děkujeme za vaši další podporu. Jsme si vědomi, že doba není lehká, a že mnozí dáváte spíš ze svého nedostatku než z nadbytku. Cítíme vaše modlitby a jsme za ně vděční. Bez vaší spoluúčasti duchovní i hmotné by bylo naše snažení marné. Také my myslíme na všechny dobrodince a žehnáme vám.