Nástěnka 2011 - Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavení ti, kteří se dokážou těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do srdce.

Blahoslavení ti, kteří se nebojí únavy z namáhavého výstupu, neboť odměnou jim budou nejen svaly, ale i duchovní vytrvalost.

Blahoslavení ti, kteří dokážou setrvat v tichu, aniž by neustále hledali signál, neboť se snadněji naladí na tichý Boží hlas.

Blahoslavení ti, kteří se spokojí s menším dílem svačiny jen proto, aby se mohli rozdělit s druhými, neboť jejich tělo nebude sice plně nasycenou, ale nasytí se jejich duše.

Blahoslavení ti, kteří pro dobro jiných neváhají použít své schopnosti a odborné znalosti, i když mají zrovna "volno", neboť dostanou odměnu, kterou nelze vyčíslit na výplatní pásce.

Blahoslavení ti, kteří ani v horkých letních dnech neztrácejí cit pro vkusné a důstojné oblečení, neboť jejich tělo bude vyzařovat krásu duše.

Blahoslavení ti, kteří ani v dopravní zácpě neztrácejí trpělivost a úsměv, neboť jejich zásluhy o mír ve světě nejsou o nic menší než zásluhy těch, kteří urovnávají válečné konflikty.

Blahoslavení ti, kteří v navštívené zemi dokážou respektovat zvyky místních obyvatel, neboť se tak otvírají kráse, která se povrchnímu pohledu skrývá.

Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je nikdo nezná, chovají podle svého svědomí, neboť Ten, který vidí i ve skrytosti, je odmění.

Ale běda vám, kteří nedokážete obdivovat krásu bez toho, aniž byste se jí usilovali zmocnit, neboť tak se vám v rukou rozpadne!

Běda vám, kteří se neustále ženete za požitky, neboť vaše srdce zůstane stále nenaplněné!

Běda vám, kteří zanecháváte nepořádek a špínu všude, kudy projdete, neboť jaké je okolí kolem vás, takovým se stává i vaše nitro!

Běda vám, kteří v každé situaci hledáte to nejpohodlnější řešení, neboť nezakusíte radost z plného života!
(S Bohem na cestách, nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz)