Narozeniny P. Kvasničky

Již podruhé v tomto roce jsme měli možnost při oslavě narozenin vyjádřit našim duchovním otcům svou vděčnost. Tentokrát slavil narozeniny otec Tomáš.

Již sama nedělní mše svatá měla slavnostní ráz, o který se nemalou měrou zasloužil i náš chrámový sbor. Po mši jsme se přesunuli do farního sálu, který od minule prošel zcela zásadní proměnou. Stal se tak důstojným místem pro slavení takovýchto událostí.

Atmosféra oslavy byla vskutku narozeninová. Nechyběly květiny, dort ani dárky, v neposlední řadě samotní farníci, kteří přišli ve velkém počtu takto projevit svůj dík za službu, kterou nám všem otec Tomáš prokazuje. Podařilo se nám tak vytvořit farní rodinu, která je schopna radovat se ze svého společenství a prožívat vzájemné sdílení života ve víře. A tak by to mělo být.