Letní tábor

„Musíme prchnout z Londýna, už zde pro nás není bezpečno. Před válkou je nutné odjet do bezpečí venkova...“. S touto myšlenkou jsme opouštěli „teplo“ domova, blízkost milovaných příslušníků rodin a vydali se na cestu vlakem do neznámých končin. Naše skupina čítala 10 členů a byla připravena (a vybavena) na pětidenní putování podhůřím Orlických hor. Každý večer nás vítalo jiné město, jiní milí lidé.

První den tomu tak bylo v malebném městečku – v Novém Městě nad Metují. Zde jsme mohli poznat vstřícného správce rozsáhlé třípatrové fary – otce Janoucha a také se dostat ve svých představách do zcela neznámé země Narnie. Druhý úsek pouti nás dovedl na nádherné mariánské poutní místo Rokole, kde nás pohostily výtečnou večeří a útulnými pokojíky Schönstattské sestry Mariiny. Jejich otevřené srdce jsme mohli znovu poznat následujícího dne, kdy nám nabídly odvoz auty kvůli nepřízni počasí. Velkorysé nabídky jsme využili zpolovic a nechali se přiblížit k našemu dalšímu cíli – centru mládeže Vesmír. Prostředí některým dobře známé poskytlo skvělý prostor k odpočinku i zábavě. Tento den byl věnován jedné z postav knihy Letopisů Narnie, Edmundovi, a jeho spřáhnutí se se zlem. Naše další cesta směřovala do skanzenu středověké vesnice, kde probíhal víkend středověkých technologií a my mohli přihlížet ukázkám kuchařského, kovářského a bojového umění, tavení bronzu... Ze skanzenu nás cesta vedla zajímavým úsekem až do Solnice. Dny prožité v úzkém okruhu starších táborníků byly sečteny a na následující den bylo plánováno setkání s mladšími účastníky letního tábora v Liberku.

Dobrodružstvíchtivá skupina starších si přála učinit svůj příchod nezapomenutelným a připravila pro mladší přepad. To nebylo ovšem jediné překvapení, při podvečerní procházce jsme potkali vánočního dědečka a posléze prožívali vánoční večer se vším všudy. Následující dny jsme postupně více a více pronikali do dění v tajemné zemi Narnii, setkali se s Aslanem a Bílou čarodějnicí. Konaly se Zimní olympijské hry, vyráběly masky, závodilo v ledasčems... Účastníci museli prokázat sílu, odvahu, důvtip a šikovnost, aby se nakonec v závěrečném boji mohli utkat se samozvanou vládkyní Narnie – Bílou čarodějnicí a vrátit vládu právoplatnému králi Aslanovi. Bílá čarodějnice byla se svými nohsledy po urputném boji poražena. Konečné oslavy a korunovace vítězů u slavnostního ohně už byly předzvěstí konce letního tábora a loučení s poutavým příběhem, Liberkem a táborníků. Následující den nás vrátil do reality i náruče rodičů a odcestovali jsme zpět do Chrudimě. Děkujeme všem, kteří nás provázeli svými modlitbami, protože byly skutečně „cítit“.