Nedělní bohoslužba s otcem arcibiskupem

V neděli 7. 8. 2011 nás navštívil Mons. Dominik Duka. Mnozí viděli známou tvář biskupa z královéhradecké diecéze, a tak si ani plně neuvědomili důležitost těchto chvil, jak historickou, tak i duchovní. Měli jsme možnost osobního setkání se zástupcem Ježíše Krista v naší vlasti arcibiskupem pražským Dominikem Dukou. Děkujeme ti, Bože, za toto požehnání naší farnosti, diecézi a celé zemi. Bylo krásné vidět chrám Nanebevzetí Panny Marie plný lidí. Věříme, že v srdcích mnohých, i nevěřících, zůstala stopa slov Tvého Syna, Bože, z úst našeho pastýře.