Textilní relikvie spojované s Kristem

Ve čtvrtek 4. 8. 2011 jsme měli možnost vyslechnout poprvé v již téměř zrekonstruovaném farním sále přednášku P. PhDr. Radka Martínka o textilních relikviích. Tato přednáška byla velmi fundovaná, neboť P. PhDr. Radek Martínek je absolventem Dějin umění a v rámci svého oboru se zabýval zejména církevními liturgickými textiliemi.

V úvodu přednášky jsme byli seznámeni s podstatou relikvií a s rozdílným pohledem na relikvie v době středověku, kdy byly cílem velké úcty, a v současnosti, kdy větší racionalita v oblasti víry v nás může budit určité pochybnosti o jejich pravosti.

Jelikož mezi nejvýznamnější relikvie patří relikvie spojené s umučením Ježíše Kista, další část přednášky byla věnována „pašijovým“ textilním relikviím, především Turínskému plátnu. Zde jsme se dozvěděli něco o jeho historii a také o vývoji názorů na pravost této textilie, která nebyla dodnes zcela prokázána ani zpochybněna. V této části přednášky se P. PhDr Radek Martínek zaměřil také na mnohdy opomíjenou textilní relikvii – roušku z Ovieda.

Celá přednáška byla doprovázena promítáním fotografií nejvýznamnějších obrazů a relikvií spojených s životem Ježíše Krista. Domnívám se, že byla cenným přínosem pro všechny posluchače, kteří se jí účastnili, neboť obsahovala řadu zajímavých informací a poodkryla problematiku týkající se nejvýznamnějších textilních relikvií.