Zpívané nešpory

Chrudim, kostel sv. Kateřiny sobota, dne 6. srpna 2011 o svátku Proměnění Páně.

Na Chrudim se pomalu snesl nádherný letní podvečer, kterému předcházel jasný, teplý den, jakých bylo letošního léta doposud tak málo. Všechny přípravy na zítřejší poutní slavnost jsou hotovy. Na Resselově náměstí vrcholí pouťové veselí, plné křiku a reprodukované hudby. Kroky většiny Chrudimáků i návštěvníků města míří v tuto dobu právě k pouťovým atrakcím, do centra hlučné zábavy.

My se naopak uchylujeme do ticha a klidu kostela sv. Kateřiny k večerní modlitbě církve, kterou chceme Boha chválit a především děkovat. Při příchodu každého zaujme zvláštní výzdoba, která byla připravena právě pro tuto příležitost. Před oltářem je vystavěn jakýsi pahorek, na kterém ve světle mnoha svící spočívá obraz Nejsvětějšího Salvátora. Vše doplňují nádherné květiny. Výzdoba výstižně připomíná stěžejní událost dnešního svátku – „Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě.“

Z kůru znějí zpívané nešpory v podání členů souborů Salvátor a Hluboké koření a my ostatní se radostně ke zpěvu připojujeme a v této chvíli hluboce niterně pociťujeme, že i nás bere Ježíš s sebou, aby se nám ukázal ve slávě. A tak společným zpěvem Boha chválíme a oslavujeme. Po nešporách následují modlitby, ve kterých Bohu děkujeme za všechny milosti i za milost tohoto nádherného společenství. Také prosíme – za všechny i za sebe navzájem a zejména za všechny ty, kteří dali dnes přednost pomíjivému pouťovému veselí a povrchnosti.