Salvátorská pouť

Letošní Salvátorská pouť byla pro naši farnost zvlášť významná návštěvou otce arcibiskupa Mons. Dominika Duky OP. Nestává se často, aby chrudimskou farnost navštívil sám pražský arcibiskup, k tomu ještě při pouti. Dlouho jsme se proto na pouť chystali a vše jsme také podporovali modlitbami. Zatímco ve městě hlučel rej kolotočů, my jsme odolávali hluku světa a měli jsme již od čtvrtka připravený doprovodný duchovní program, který vyústil nedělní slavnostní poutní bohoslužbou.

Ve čtvrtek jsme ve farním sále vyslechli přednášku PhDr. Radka Martínka: Textilní relikvie spojované s Kristem. Při ní jsme také vyzkoušeli novou promítací techniku, která bude i nadále sloužit v sále. Páteční večer v kostele sv. Kateřiny, který byl pro tuto příležitost netradičně vyzdoben svíčkami, patřil Večeru chval – u nás v Chrudimi premiéra, ze které se možná stane tradice. V sobotu byly Slavnostní zpívané nešpory, adorace a uctívání obrazu sv. Salvátora.

Pouť vyvrcholila nedělní slavnou poutní bohoslužbou, kterou celebroval pan arcibiskup Duka. Této bohoslužby se účastnil také starosta města pan Řezníček, někteří členové rady města a další veřejní činitelé.

Připutovalo velké množství poutníků, jaké v chrudimském kostele Nanebevevzetí Panny Marie již dlouho nebylo (kolem 500). Slavnost byla ještě umocněna hudbou a zpěvem spojených sborů a chrámového orchestru.

Po mši svaté následovala v kostele zajímavá beseda s otcem arcibiskupem. Každý se mohl ptát na to, co ho zajímá. Poté byl slavnostní oběd v nově zrekonstruovaném farním sále, který Mons. Duka požehnal. Po obědě ještě pan arcibiskup v doprovodu pana starosty a radních navštívil připravované Muzeum barokních soch v bývalém kostele sv. Josefa.