Světové dny mládeže 2011 Madrid

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7). Tato slova nás provázela na pouti za Svatým Otcem. Na jeho výzvu se mladí lidé sjeli do Španělska, aby se vzájemně povzbudili. O tom jsme mohli slyšet nejen v českých katechezích, ale i od papeže Benedikta XVI. v nedělní promluvě na Cuatro Vientos : „Mít víru znamená opírat se o víru bratří. Stejně tak tvoje víra slouží víře druhých jako opora.“

Společenství mladých se začínalo utvářet již na podprogramu v Tarragoně, který probíhal od 11. do 15. srpna, kde se shromáždilo i 3 000 Čechů. V rámci podprogramu jsme se pohybovali především v centru města. Díky dobré organizaci nám bylo umožněno se účastnit nejen českého programu, mší svatých v českém národním centru a koupání v moři, ale dokonce jsme zdarma mohli navštívit všechna muzea ve městě.

V sobotu 13. srpna jsme se, jako mnoho dalších poutníků, vydali do Barcelony. Právě zde jsme ochutnali něco z budoucí atmosféry tohoto velkého setkání. Na poměrně rozlehlém prostranství se kupilo kolem 40 000 lidí, aby se účastnili mše svaté. Zaznívaly zde zvláště čtyři světové jazyky: španělština, angličtina, francouzština a italština. Vlajky různorodých národů, přeplněné metro, radost a smích...

Podobně to vypadalo i po příjezdu do samotného Madridu. Ve městě se sešlo okolo milionu mladých, a tak nebylo divu, že všude kolem stály fronty lidí – jak na jídlo, tak na toalety, do muzeí a veliké davy se hrnuly i na Plaza de la Cibertes. Poprvé to bylo na zahajovací mši svatou s kardinálem Antoniem María Rouco Varelou a podruhé na křížovou cestu se Svatým Otcem.

Vrcholem celého setkání byla společná adorace v sobotu 20. srpna a mše svatá v neděli 21. srpna na letišti Cuatro Vientos. Svatý Otec vyslovil své přání, abychom byli pevni ve své víře. A tak jsme i přes déšť vytrvali a přečkali noc v sektorech na letišti. V neděli jsme se spolu se Svatým Otcem zamýšleli nad evangeliem (Mt 16, 1320) a vyslechli si jeho povzbuzující slova.
„Není možné setkat se s Kristem a nedat jej poznat druhým. Nenechávejte si Krista pro sebe! Předávejte druhým radost svojí víry.“

A tak spojeni ve víře, jsme všichni zpívali hymnu setkání Firmes en la fe (Pevní ve víře).