Svatováclavská pouť ve Vatikánu

Více než stovka českých poutníků ze Zlínska a Chrudimska, zástupci českého diplomatického sboru i krajané se dnes ráno sešli při svatováclavské pouti ve Svatopetrské bazilice. Bohoslužbě předsedal kardinál Miloslav Vlk a koncelebrovali bývalý nuncius v České republice Giovanni Coppa, rektor české papežské koleje Nepomucenum Mons. Jan Mráz, její vicerektor O. František Koutný a řada dalších kněží. Hudebního liturgického doprovodu se se ctí zhostily čtyři hlasy smíšeného pěveckého sboru Salvátor z Chrudimi.
Vatikán (tisková zpráva)
(http://www.radiovaticana.cz)Pouť do Říma a Assisi jsem dostala jako dárek k narozeninám. Když jsem ho v Itálii postupně „rozbalovala“, stále mne čekala nová a nová překvapení, spolu se zážitky a prožitky duchovními, kulturními, společenskými. Je celá řádka toho, čím vším jsem naplněná a obohacená, ale o vše se na tomto prostoru sdílet nelze. Nastíním tedy jeden duchovní zážitek, který se mi vryl do srdce. V Assisi u křtitelnice sv. Františka a sv. Kláry jsem si uvědomila a prožila, že i já jsem přímo s těmito světci a také ostatními křtem spojená v jedno tělo – v Kristovu církev. Byl to radostný a nadějný prožitek. Každý zde má svůj úkol a poslání podle obdarování. Právě v rozdílnosti se vzájemně můžeme doplňovat. To jsem i přímo zažívala v poutním společenství. Bůh dává sílu, lásku, odhodlání i v příkladech našich světců, jejichž stopy nesla místa, která jsme v hojnosti mohli navštívit. Byl to pro mne velmi krásný, vzácný a cenný dárek pro celý život. Upřímné díky všem, kteří se zasloužili a podíleli na uskutečnění této pouti.
Blanka KelkováTouto cestou bych chtěla poděkovat Duchu Svatému, který nás na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie provázel na naší pouti do Říma.

Každý z nás si odvezl různé zážitky, ale je třeba si uvědomit, že bez pomoci Trojice Boží nedokážeme nic. A tak je třeba jen děkovat a děkovat.

Lásku a dar přátelství jsem na této pouti prožila – díky Vám všem poutníkům. Také děkuji všem za modlitby, které nás na této pouti provázely. Aleluja.
Iva NačevováCo jsem si dovezla z pouti do Říma? Všechno, co jsem si vezla tam, ale proměněné. Proměněné intenzivním prožíváním společenství a modlitby. Ale hlavně jsem si dovezla "průvodce", malý bílý sešitek, který jsme všichni dostali na začátku pouti a který se stal mým průvodcem i doma. Díky, Petro! Díky Bohu za tuto pouť.
Maruška JežkováA splnila farní pouť naše očekávání? Zažili jsme krásné i těžké chvíle, prožili společenství. Obdrželi jsme mnoho darů a milostí, viditelně i neviditelně. Pocítili jsme Boží ochranu a vedení na cestách, věříme, že některé milosti poznáme až později. Pro naši víru má pouť a sebezapření velký význam. Někdy je potřeba na chvíli opustit každodenní život, abychom mohli vidět věci v jiném světle. A už samotné odhodlání něco Pánu obětovat je milostí.

Děkujeme našim kněžím a organizátorům za jejich práci a obětavost, protože bez nich bychom nemohli tyto dny prožít právě takto. Bohu díky za jejich službu.

Viděli jsme svatá místa, hroby a relikvie světců a spoustu nádherných chrámů Páně. Náš Pán je však jen jeden, stejný vždy a všude. Kéž se nám podaří vnést Boha, se kterým jsme se prostřednictvím pouti setkali, do našich všedních životů.

Pane, přijď a změň naše životy podle své vůle.
Kateřina Jirešová