Očekávání před biřmováním

Já očekávám od přijetí Ducha svatého lepší porozumění Písma a křesťanství vůbec. Očekávám moudrost do života, abych našel svoji životní cestu, kam mě Pán posílá (škola, zaměstnání...), a abych se v těžkých situacích správně rozhodl, tak jak to chce Bůh. Také doufám, že se mi dostane většího prohloubení lásky k Bohu (i ostatním lidem). Také očekávám dar síly, abych mohl „hlásat evangelium“ k nevěřícím lidem. Jakého patrona jsem si zvolil a proč? Já jsem si zvolil dva patrony, Lukáše a Tomáše Akvinského. Lukáše proto, že je patron lékařů a já doufám, že se jím také jednou stanu. A Tomáše Akvinského, protože je patronem studentů a u mě bude hrát studování poměrně velikou roli. Také je patronem filosofů a teologů, což až se budu bavit s někým z nevěřících o křesťanství, měl bych znát odpovědi na filosofické a teologické otázky. A Tomáš Akvinský je považován za jednoho z největších teologů – filosofů církve.

A také mě zaujal jeho život.