Říjen – měsíc růžence

Každé období je něčím půvabné a bohaté, přináší nám něco krásného, co nám pomáhá v růstu a obdarovává. Na počátku podzimního času, v měsíci říjnu, nám tradičně církev nabízí velký poklad – modlitbu růžence. V této kontemplativní modlitbě se s důvěrou obracíme k Panně Marii, jako Prostřednici všech milostí, a rozjímáme nad životem jejím a životem jejího milovaného syna Ježíše. Pavel VI. říká, že „růženec vyžaduje svou povahou klidný rytmus a jakoby pomalé reflexe, které umožňují tomu, kdo se ho modlí, aby rozjímal o tajemstvích Pánova života tak, jak je vidí Srdce té, která je Pánu nejblíže, aby se mu tak otevíraly nevyčerpatelné poklady.“ Růženec je oblíbenou modlitbou mnoha světců a učitelský úřad církve k ní vřele vyzývá. „Pro svou prostotu a hloubku zůstává velmi významnou modlitbou, určenou k tomu, aby přinášela ovoce svatosti“ prohlásil na začátku nového tisíciletí papež Jan Pavel II.

V naší farnosti se budeme růženec rozšířenou formou se zpěvem a meditací modlit každou říjnovou středu od 18:30 hodin ve farní kapli.