Nástěnka 2010 - školní rok

Co s sebou do školy zděné
a do školy života?


Pravítko
Díky němu můžeš dělat rovné čáry.
Desatero
Provede tě životem rovnou do nebe.


Učebnice
Zde se dovíš vše nové.
Bible
Ukáže ti nové věci a připomene, co už jsi zapomněl.


Barvy
Pomůžou ti ukázat, jak je svět krásně pestrý.
Vděčnost
Stále žasni a buď vděčný, pak ti život nezšedne.


Tužky
Zapisuj to dobré a užitečné.
Dobré skutky
Zapisuj se druhým do srdce dobrými skutky a laskavostí, pak na tebe nezapomenou.


Guma
To, co se nepovedlo, raději vymaž.
Odpuštění
Odpouštěj druhým i sobě, když selžete, a jdi dál.


Žákovská knížka
Připomene ti, v čem jsi dobrý a kde máš ještě co dohánět.
Svědomí
Často mu naslouchej a řiď se jeho radami.


Sešity
Sem zapisuj vše důležité.
Srdce
Nenech ho zanést špínou a špatností, ale uchovávej v něm vše krásné a dobré, co ti prokázali druzí.


Aktovka
Nos v ní vše, co potřebuješ, zbytečnosti nech doma.
Modlitba
Všechny a všechno do ní zahrň, pomůže ti přenést se přes nesnáze, které tě potkají.