Program: Adventní duchovní obnova 2011

Duchovní obnovu vede P. Pavol Kavec CM.Pátek 2. prosince 2011
18:00 – kostel – Mše svatá s promluvou, zahájení duchovní obnovy.
19:00 – farní sál – Společná katecheze

Sobota 3. prosince 2011
8:30 – kostel – Mše svatá s promluvou
9:30–12:00 – farní sál – Přednášky
14:00–16:30 – farní kaple – Příležitost k rozhovoru a svátosti smíření
16:45–18:00 – farní sál – Setkání s mládeží
18:00 – farní kaple – Nešpory a po nich setkání s P. Pavlem

Neděle 4. prosince 2011
8:30 – kostel – Mše svatá s promluvou
9:45 – farní sál – setkání s P. Pavlem na faře

Program